• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


2/2/16

ચાલો કરીએ ઇતિહાસની રોમાંચક સફર આપણા વર્ગખંડમાં

સરેરાસ માણસ માટે ઈતિહાસ એ કંટાળાજનક  આવતો હોય છે પરંતુ ખરેખર ઈતિહાસ એ ખુબજ રોમાંચક વિષય છે.જો ઈતિહાસ ને યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરવામાં આવે અને તેને બીજી સાંપ્રત ઘટનાઓ જોડે અનુબંધ કરવામાં આવે તો ઈતિહાસ ભણવો અને ભણાવવો ખુબ જ સહેલો અને રસપ્રદ બની જાય છે.મિત્રો અહી વિજ્ઞાન ની જગ્યાએ આજે ઈતિહાસ વિષય  કેમ પસંદ કર્યો તેવું મનમાં થતું હશે પણ એવું નથી   કેમ કે અહી વાત તો અંતે  વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની જ આવે છે કે જેના થકી આ શક્ય બન્યું છે.

મોટા ભાગે એવું માનવામાં આવતું હોય છે કે ઈતિહાસ એટલે ભૂતકાળમાં બનેલી  ઘટનાઓનો સમૂહ.વાત સાચી પણ આ વાત થોડી અધુરી પણ કહેવાય અને એટલે જ મોટા ભાગે ઈતિહાસ કંટાળાજનક લાગતો હોય છે.આપણને મોટા ભાગે ઇતિહાસની  ઘટનાઓ જ યાદ હોય છે પણ તેની સમાંતર બીજી અનેક નાની મોટી ઘટનાઓ ઘટી હોય છે જેના વિષે આપણને બહુ ઓછી માહિતી હોય છે.પણ જો આ દરેક નાની ઘટનાને પણ મુખ્ય ઘટના જોડે જોડવામાં  આવે તો ઈતિહાસ  ખરેખર રસપ્રદ બની જાય.પરંતુ અહી તકલીફ એ છે કે વર્ગખંડ માં કોઈ પાઠ ભણાવતી વખતે આપણે મુખ્ય ઘટના વિષે  જાણતા હોઇએ અને બીજી નાની ઘટનાઓ ની માહિતી ના હોય એવું બનતું હોય છે.આવા સમયે આપણે લાયબ્રેરી માંથી સંદર્ભ પુસ્તકો ના સહારે થોડી માહિતી એકઠી કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ પરંતુ આવા  સમયે લાયબ્રેરીમાંથી પણ આપણને જોઈતી માહિતી પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થતી હોતી નથી.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો