• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


22/1/16

વિજ્ઞાન-ગણિત માટે માતૃભાષા માં નવું જાણો

નમસ્કાર મિત્રો 
જો આપ ગણિત અને વિજ્ઞાન તેમજ ટેકનોલોજી માં રસ ધરાવતા હોય તો આપના માટે એક સરસ મજાની વેબ સાઈટ છે જેમાં ગણિત,વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષે સુંદર મજાની માહિતી મેળવી શકશો અને આ બ્લોગ પર આ વિષય પર વિડીયો,એનીમેશન,પીડીએફ ફાઈલ તેમજ ટેકનોલોજી વિષે બીજું ઘણું બધું ગુજરાતી ભાષામાં આપ મેળવી શકશો

ગણિત અને વિજ્ઞાન ના વર્ગ કાર્ય દરમિયાન આપને ખુબ જ ઉપયોગી થાય તેવી માહિતી આ બ્લોગ પર આપવામાં આવેલ છે તો એક વાર જરૂર આ બ્લોગ ની મુલાકાત લેજો 

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો