• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


24/4/15

TODAY'S CCC PRACTICAL PAPER

Ccc practical paper...
Date :-24 apr. 2015
Gtu lab 1 gandhinagar

Q. 1.folder subfolder
Q. 2.drive properties ketali Khali ketali bhareli?
Q. 3.paint ma rashtradhvaj save karene pa6i jpeg formatma save as karo.
Q. 4.wallpaper screensaver change(superviserni same) wait 2 minute rakhvu
Q. 5. Outlookma Post officenu rs 5000 nu 10 mi tarikhanu recurringnu reminder set karo
Q. 6. 5 vyaktine gerhajar raheva mate karan puchhato patr mail merge no upayog karee gujaratima lakho...

Mitro, jyare practicalma rashtradhvaj temaj mail merge jevi zadapthi thay tevi vastuo pu6ay chhe tyare theory ma 20% prasnonu leval ghanu high hoy 6...