• CHANDAN

  • CHANDAN

    CHANDAN

  • CHANDAN


10/2/16

ચાલો સમજીએ સેટેલાઇટની ભ્રમણકક્ષાઓને

મિત્રો અહી આપને પૃથ્વીની આસ પાસ ફરતા ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ વિષે થોડી માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.આમ તો કક્ષાના મુખ્ય બે પ્રકાર છે જેમાં પ્રથમ વિષુવવૃતીય કક્ષા અને બીજી ધ્રુવીય કક્ષાનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ અહી તેના દરેક પેટા પ્રકારની પણ માહિતી આપવામાં આવી છે.નીચેની આકૃતિ માં મુખ્ય બે કક્ષાઓ બતાવવામાં આવી છે.

હવે મુખ્ય પેટા કક્ષાઓ વિષે વિગતવાર માહિતી જોઈએ 

1-લો અર્થ ઓરબીટ 
-આ કક્ષાનો ફલક 160 કિમી ઉંચેથી શરુ કરી 320 કિમી ઉંચે સુધી પથરાય છે.
-આ કક્ષામાં સેટેલાઈટ ને ગોઠવવાનો ફાયદો એ કે તેના લોન્ચિંગ માટે ઓછા શક્તિશાળી રોકેટ વડે કામ ચાલી જાય છે.

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો